dinsdag , 10 september , 2019
Registreren    Inloggen
Historiek van het kantoor

Het kantoor werd in 1951 gesticht door wijlen Dhr Gilbert DELAGRANGE (overleden in 2003). Het was toen reeds gevestigd te KORTRIJK, Kasteelkaai 1A.

Het kantoor verwierf algauw bekendheid voor de gespecialiseerde aanpak van dossiers die betrekking hebben op enerzijds aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en anderzijds sociaal recht, meer bepaald arbeidsrecht en sociale zekerheid.

In 1969 verhuisde het kantoor naar de Paleisstraat 1 B te KORTRIJK. Vanaf 1982 is Dhr Geert DELAGRANGE, zoon van wijlen Dhr Gilbert DELAGRANGE, werkzaam in het kantoor, dat vanaf dan opnieuw werd gevestigd aan de Kasteelkaai 1A te KORTRIJK. Sedert 1991 maakt Mevr Doris LAPERRE als vaste interne medewerkster deel uit van het kantoor. Het kantoor beschikt ook over een netwerk van losse externe medewerkers.

In 1995 ging wijlen Dhr Gilbert DELAGRANGE op pensioen en werd het kantoor door zijn zoon, voornoemd, overgenomen.

Tot op vandaag blijft de werking van het kantoor vooral gebaseerd op twee pijlers, nml. enerzijds het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en anderzijds het sociaal recht, meer bepaald arbeidsrecht en sociale zekerheid.